Archiwum

Tag Archives: sprawdzian rowerowy

……………………………do 30 lat               30-39 lat              40-49 lat               >50lat
Bardzo słabo ………M     <4100 m                 <3700              <3350                 <2850
………………………K     <2400             <2050                <1600                   <1200
Słabo            ……….M 4101-5600         3701-5250       3351-4820      2851-4040
……………………….K 2401-4030         2051-3700       1601-3220     1201-2200
Zadowalająco ……M 5601-7250      5251-6850        4851-6440     4041-5450
……………………….K 4031-5600       3701-5250       3221-4840     2201-3960
Dobrze             ……M 7251-8800         6851-8450       6441-8000    5451-7200   36,2 km/h
………………………K 5601-7200        5251-6800        4841-6400    3961-5500
Bardzo dobrze    ..M >8800                  >8450              >8000             >7200          44 km/h
……………………….K >7200                 >6800               >6409             >5500

M – wyniki dla mężczyzn

K – wyniki dla kobiet

Sprawdzian polega na tym, aby przejechać po, najlepiej prostym odcinku, jak najwięcej kilometrów w 12 minut. Robiłem sprawdzian mając mniej niż 30 lat. By być ścisłym, miałem między 27 a 29 lat. Jechałem moją starą szosówką ważącą trochę ponad 10 kg.

Pierwszy mój sprawdzian wykonałem w maju 2009 roku na trasie z kilkoma zakrętami i paroma „leżącymi policjantami”. Przejechałem 6800 metrów ze średnią 34 km/h. Jak wynika z tabelki osiągnąłem wynik zadowalający. Zabrakło 450 metrów, by cieszyć się wynikiem dobrym.

W maju 2011 roku na tej samej trasie osiągnąłem średnią prędkość 34,5 km/h. Moja forma była trochę lepsza. Dlatego postanowiłem sprawdzić się na idealnie równej szosie bez żadnych zakrętów. Tego samego miesiąca na wybranym prostym odcinku warszawskiej szosy osiągnąłem średnią 36,6 km/h. Czyli przejechałem około 7300 metrów osiągając wreszcie wynik dobry. Wynik bardzo dobry wydaje się na razie poza moim zasięgiem, bo musiałbym utrzymać przez 12 minut średnią 44 km/h. Może kiedyś się do tego zbliżę na lepszym, lżejszym rowerze.

Reklamy